Tel:010-61136900

logo

当前位置:公司新闻-公司新闻
关于聘请凯文律师事务所做为我公司法律顾问的通告
发布时间:2012-03-03 浏览:68 返回

      我公司自2012年3月2日起聘请凯文律师事务所作为本公司法律顾问,该律师事务所是一家国际一流的律师事务所,这对规范和指引我公司业务的合法性具有重要意义。

       特此通告

                                              金美融资租赁有限公司

                                                   2012年3月3日